δραστηριότητες

Συναντήσεις

1η Συνάντηση στη Μάλαγα, Ισπανία - Μάιος 2022

2η Συνάντηση στη Λάρισα, Ελλάδα - Οκτώβριος 2022

3η Συνάντηση στη Λεμεσό, Κύπρος - Μάιος 2023

4η Συνάντηση στην Oradea, Ρουμανία - Σεπτέμβριος 2023

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Η εκμάθηση, διδασκαλία και μάθηση της Electrolengua απευθυνόμενη σε εκπαιδευτικούς/μαθητές ΕΕΚ για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται εργαλεία και πρωτόκολλα, να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες στη γλώσσα που διδάσκουν κ.λπ. πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου τον Μάιο του 2023.

Πολλαπλασιαστική εκδήλωση

Η εκμάθηση, διδασκαλία και μάθηση της Electrolengua απευθυνόμενη σε εκπαιδευτικούς/μαθητές ΕΕΚ για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται εργαλεία και πρωτόκολλα, να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες στη γλώσσα που διδάσκουν κ.λπ. πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου τον Μάιο του 2023.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.