Εργο

Η εποχή του COVID έχει παρουσιάσει πολλές προκλήσεις σε όλους. Πριν από την κρίση του COVID-19, ερευνητές και προγραμματιστές παρήγαγαν μια σειρά από εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο διαδίκτυο. Ωστόσο, τα γλωσσικά ιδρύματα, τα σχολεία και οι δάσκαλοι που εργάζονταν σε γενικά πλαίσια διδασκαλίας γλωσσών ήταν αργά να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής εργασίας κυρίως επειδή, παραδοσιακά, οι γλώσσες διδάσκονταν πάντα πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα περιβάλλον τάξης· επιπλέον, το κόστος της τεχνολογίας ήταν σε μεγάλο βαθμό απαγορευτικό για πολλά σχολεία ξένων γλωσσών παγκοσμίως. Ήταν μόνο με την έκτακτη ανάγκη του COVID ότι προέκυψαν νέες ευκαιρίες. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών και τα ιδρύματα που διδάσκουν γλώσσες εισήλθαν σε μια απότομη καμπύλη εκμάθησης και μεταπήδησαν κυριολεκτικά εν μία νυκτί από τη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο στα σχολεία σε διαδικτυακή διδασκαλία, προκειμένου να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους μαθητές τους. Πολλοί δάσκαλοι κατάφεραν να μεταβούν από το offline στο διαδίκτυο διδασκαλία, αλλά πολλοί έχουν βρει το νέο περιβάλλον δύσκολο με πολλούς τρόπους, όπως η προσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας τους, την επίδραση στην υγεία τους λόγω της πιο καθιστικής ζωής και των προκλήσεων με την προσαρμογή των υλικών και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Το έργο Electrolengua στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών στην ψηφιακή εκπαίδευση μέσω της καθοδήγησης από ομοτίμους από καθηγητές που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, προκειμένου να κάνουν όσο το δυνατόν πιο εύκολη τη μετάβαση από τη διδασκαλία εκτός σύνδεσης στη διαδικτυακή διδασκαλία.

Αυτό θα βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο να διασφαλίσει τα προς το ζην, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτική διδασκαλία στους μαθητές τους. Ενώ υπάρχει πληθώρα εξαιρετικών διαδικτυακών μαθημάτων διδασκαλίας, αυτά, γενικά, απευθύνονται σε πιστοποιημένους καθηγητές ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται στην καθιερωμένη διδασκαλία γλωσσών. Υπάρχουν λίγα μαθήματα που επιδιώκουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές που έχουν μικρή εμπειρία στη χρήση της τεχνολογίας στις τάξεις τους ή εκείνοι οι καθηγητές ξένων γλωσσών που δεν έχουν παραδοσιακά προσόντα διδασκαλίας και διδάσκουν ανεπίσημα. Υπάρχουν εξαιρετικοί δάσκαλοι που θα επωφεληθούν από αυτό το έργο, καθώς επιδιώκει να προσαρμόσει επίσημες μεθόδους διδασκαλίας γλωσσών που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ δημιουργεί νέες διαδικτυακές μεθόδους διδασκαλίας για να εκμεταλλευτεί το δημιουργικό ταλέντο των καθηγητών ξένων γλωσσών κάθε ηλικίας και υπόβαθρου.

Ομάδες-στόχοι

Άμεση ομάδα στόχος
 
– Καθηγητές γλώσσας
– Πιστοποιημένοι καθηγητές ξένων γλωσσών που απασχολούνται σε σχολή ξένων γλωσσών, διδάσκοντας ιδιωτικά ή εθελοντικά
– Άτυποι καθηγητές ξένων γλωσσών (χωρίς πιστοποίηση) διδάσκουν ιδιωτικά
– Άτυποι καθηγητές ξένων γλωσσών (χωρίς πιστοποίηση) διδάσκουν εθελοντικά
 
Έμμεση ομάδα στόχος
 
– Μαθητές γλωσσών σε όλη την ΕΕ “

Ενημερωτικά δελτία

1ο Ενημερωτικό Δελτίο

         

     Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε

2ο Ενημερωτικό Δελτίο 

         

     Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε

3ο Ενημερωτικό Δελτίο

         

   Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε

4ο Ενημερωτικό Δελτίο

   

     Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε

Φυλλάδιο

1ο Φυλλάδιο

         

       Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε

2ο Φυλλάδιο

         

 Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε

Προσπέκτους

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.