Ηλεκτρονικό πρόγραμμα σπουδών στην εκμάθηση γλωσσών για καθηγητές

Αποτέλεσμα 2: Ηλεκτρονικό πρόγραμμα μάθησης στην εκμάθηση γλωσσών για εκπαιδευτές γλωσσών

Στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου, το αποτέλεσμα 2 εστιάζει σε εκτεταμένες ερευνητικές προσπάθειες με στόχο τον εντοπισμό σχετικών και αξιόπιστων πηγών που θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών. Επιπλέον, συνεπάγεται μια ολοκληρωμένη εξερεύνηση πλατφορμών μάθησης και εργαλείων διδασκαλίας που θα ενσωματωθούν στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα σπουδών για Εκπαιδευτικούς, ακολουθούμενο από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών Το αποτέλεσμα αυτό αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο στάδιο του έργου, που οδηγεί τελικά στη δημιουργία ενός δυναμικού και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πόρου.

Βασικά στοιχεία του αποτελέσματος 2:

  • Προσδιορισμός σχετικών και αξιόπιστων πηγών.
  • Διερεύνηση πλατφορμών μάθησης και εργαλείων διδασκαλίας.
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Προγράμματος Σπουδών για Εκπαιδευτικούς.
  • Πολυγλωσσική Προσαρμογή.
  • Αξιολόγηση από Εκπαιδευτικούς/Μαθητές.

Αποτέλεσμα του αποτελέσματος 2:

Το αποτέλεσμα 2 έθεσε τις βάσεις για την επιτυχή δημιουργία του “”e-Curriculum for Teachers.” Εξασφάλισε ότι το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών βασιζόταν σε αξιόπιστες και σχετικές πηγές, ενσωματωμένα προηγμένα εργαλεία και πλατφόρμες διδασκαλίας και εξυπηρετούσε ένα ποικίλο, πολύγλωσσο κοινό . Επιπλέον, η άμεση εμπλοκή των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη διαδικασία αξιολόγησης ενίσχυσε την ποιότητα και τη φιλικότητα του προγράμματος σπουδών, καθιστώντας το πολύτιμο πόρο για τους εκπαιδευτικούς στόχους του έργου.

Σημείωση: 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα και θα έχετε πλήρη και δωρεάν πρόσβαση. Για την ισπανική, την ελληνική και τη ρουμανική γλώσσα του μαθήματος, κάντε κύλιση προς τα κάτω στο τέλος του μαθήματος των Αγγλικών και θα βρείτε όλες τις άλλες γλώσσες

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.