Υλικό e-CPD και Φόρουμ του Κέντρου Ευημερίας

Αποτέλεσμα 3: Υλικό e-CPD για Καθηγητές Γλωσσών και Φόρουμ Κέντρου Ευημερίας

Το αποτέλεσμα 3 έχει σχεδιαστεί για να ενδυναμώνει τους διαδικτυακούς εκπαιδευτές ξένων γλωσσών ενισχύοντας τα σετ δεξιοτήτων τους και διασφαλίζοντας ότι παραμένουν ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες διαδικτυακές τεχνολογίες διδασκαλίας, πόρους και μεθοδολογίες. Επιπλέον, διευκολύνει τις συνεδρίες CPU υπό την καθοδήγηση δασκάλων τόσο σε διαδικτυακή μορφή όσο και σε μορφή podcast. δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό για τους συμμαθητές τους. Το αποτέλεσμα 3 αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία:

Προγραμματισμένες διαδικτυακές συνεδρίες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) με επικεφαλής τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Ένα ολοκληρωμένο αποθετήριο πόρων για τις διδακτικές δραστηριότητες για καθηγητές ξένων γλωσσών. Ένα αποκλειστικό Κέντρο Ευεξίας, που προσφέρει μια πλατφόρμα για να μοιραστούν οι συμμετέχοντες και να αναζητήσουν υποστήριξη σχετικά με τη συνολική τους ευημερία. Ένα πρόγραμμα ανταλλαγής γλωσσών που παρέχει στους μονόγλωσσους δασκάλους την ευκαιρία να μάθουν για την απόκτηση γλώσσας συμμετέχοντας σε ανταλλαγή γλωσσών με εκπαιδευτικούς από διαφορετικές περιοχές ή χώρες. Αυτή η εμπειρία ενισχύει την κατανόησή τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές ξένων γλωσσών κατά την απόκτηση μιας νέας γλώσσας. Η ανταλλαγή γλωσσών λειτουργεί ως εικονική αγορά, επιτρέποντας στους καθηγητές ξένων γλωσσών να προωθήσουν τη διαθεσιμότητά τους και να συνδεθούν με κατάλληλους εταίρους ανταλλαγής. Μπορεί επίσης να ενσωματώσει ένα φιλικό προς τον χρήστη bot για αρχάριους.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.