Γειά σου! Είμαστε η Electrolengua

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών στη διαδικτυακή διδασκαλία

Το έργο Electrolengua στοχεύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών στην ψηφιακή εκπαίδευση μέσω της καθοδήγησης τους από ομοτίμους καθηγητές που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας, προκειμένου να κάνουν όσο το δυνατόν πιο εύκολη τη μετάβαση από τη φυσική διδασκαλία στη διαδικτυακή διδασκαλία. Αυτό θα βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο να διασφαλίσουν τα προς το ζην και να είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτική διδασκαλία στους μαθητές τους.

Στόχοι

Να εξοπλίσει και εκπαιδεύστε εκπαιδευτικούς χωρίς επίσημα προσόντα πώς να χρησιμοποιούν τα ταλέντα, τις δεξιότητές τους προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για εξέλιξη στη ζωή και την εργασία τους για ένα ασφαλές μέλλον μέσω της διαδικτυακής διδασκαλίας.

Να παρέχει τη δυνατότητα στους δασκάλους που έχουν ρόλο φροντίστή στην οικογένειά τους να παρακολουθήσουν ένα μάθημα από ομοτίμους με βάση τις ανάγκες τους, ενώ παράλληλα να ενθαρρυνθεί η δικτύωση με άλλους καθηγητές ξένων γλωσσών στην Ευρώπη.

Να παρεχονται δεξιότητες στους δασκάλους ώστε να διδάσκουν διαδικτυακά, αλλά και να συμπεριλάβετε καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα γλώσσας σε φυσικά σχολεία, διαδικτυακά ιδρύματα και ανεξάρτητα

Βελτίωση των διαδικτυακών ευκαιριών απασχόλησης για καθηγητές ξένων γλωσσών με ταυτόχρονη μείωση των διακρίσεων λόγω ηλικίας μέσω της παροχής προσβάσιμων οδών απασχόλησης και της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης για μετανάστες σε εργαζομένους με εκπαιδευτική βοήθεια/ΜΚΟ. Τα μακροπρόθεσμα οφέλη θα περιλαμβάνουν την ενίσχυση του εισοδήματος για τους πιθανούς εκπαιδευτικούς και τη μελλοντική προστασία του επαγγέλματός τους έναντι περιστατικών καραντίνας τύπου COVID

Ομάδες-στόχοι

Άμεση ομάδα στόχος
– Καθηγητές γλώσσας
– Πιστοποιημένοι καθηγητές ξένων γλωσσών που απασχολούνται σε σχολή ξένων γλωσσών, διδάσκοντας ιδιωτικά ή εθελοντικά
– Άτυποι καθηγητές ξένων γλωσσών (χωρίς πιστοποίηση) διδάσκουν ιδιωτικά
– Άτυποι καθηγητές ξένων γλωσσών (χωρίς πιστοποίηση) διδάσκουν εθελοντικά
 
Έμμεση ομάδα στόχος
– Μαθητές γλωσσών σε όλη την ΕΕ 

Εταίροι

ACTA_logo
EEPEK_logo
Logo-Eurospeak-Copy-1-300x217
CESUR_Logo-New-1-1-300x83
RESET_Logo (New) (1)

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.